Hore

Blog

SYMLOG – stálica na manažérskom nebi
| PhDr. Marián Kubeš, CSc.

SYMLOG – stálica na manažérskom nebi

Jeden obrázok povie viac ako tisíc slov. Ako už mnohokrát predtým, platí to aj v prípade metódy SYMLOG (SYstem for Multiple Level Observation of Groups)....

Čítat viac
Ako zistiť kvality nadriadeného
| PhDr. Marián Kubeš, CSc.

Ako zistiť kvality nadriadeného

Anonymne a rýchlo vďaka 360-stupňovej spätnej väzbe 360-stupňová spätná väzba sa pomaly, ale isto udomácňuje aj vo firmách na Slovensku. Pribúdajú spoločnosti, ktoré tento jednoduchý...

Čítat viac
Trojuholník úspešnej spolupráce
| PhDr. Marián Kubeš, CSc.

Trojuholník úspešnej spolupráce

Na Slovensku zaznamenávame nebývalý nárast rozvojových aktivít, zameraných na najrôznejšie skupiny pracovníkov firiem všetkých typov. Medzi nimi dominujú pravdepodobne manžérske výcviky. Rovnako narastá počet externých...

Čítat viac
Šance a pasce timemanagementu
| adda

Šance a pasce timemanagementu

Šance a pasce na ceste k osobnej efektívnosti Potrebujeme viac času alebo lepšie sebariadenie? Spomínam si na diskusiu v práci spred niekoľkých rokov, keď sme sa s kolegami zanietene...

Čítat viac
Kompetenčný model – adaptácia do inej kultúry
| adda

Kompetenčný model – adaptácia do inej kultúry

Mnohokrát sme sa vo svojej konzultantskej a trénerskej praxi stretli s problémom používania kompetenčného modelu, vytvoreného konzultantmi v zahraničnej centrále spoločnosti, ktorý sa mal používať v našich podmienkach. Tieto...

Čítat viac
Systém 360-stupňovej spätnej väzby sa osvedčuje
| PhDr. Marián Kubeš, CSc.

Systém 360-stupňovej spätnej väzby sa osvedčuje

Rozdiely v sebahodnotení a hodnotení inými sú základ na vytýčenie rozvojového plánu Dynamika podnikateľského prostredia vyžaduje aj pružnosť systémov rozvoja manažérov. Veľkú službu v tomto...

Čítat viac
Hriechy a omyly znižujúce efektívnosť tréningov
| PhDr. Marián Kubeš, CSc.

Hriechy a omyly znižujúce efektívnosť tréningov

Firmy na Slovensku si postupne osvojujú prax investovania do rozvoja svojich pracovníkov. Čoraz naliehavejšie sa preto dostáva do popredia aj otázka efektívnosti vynaloženého úsilia na...

Čítat viac
Kompetenčné modely – pridaná hodnota v programe ADDA
| adda

Kompetenčné modely – pridaná hodnota v programe ADDA

V minuloročnej prílohe sme sa zhovárali s PhDr. M. Kubešom, CSc. vedúcim konzultantom vo firme ADDA Consultants, o Integrovanom programe rozvoja manažérov – ADDA. Svojou...

Čítat viac
Assessment centrá: dobrý sluha, zlý pán
| PhDr. Marián Kubeš, CSc.

Assessment centrá: dobrý sluha, zlý pán

Keď počas druhej svetovej vojny v britskej armáde čerství dôstojníci v značnej miere zlyhávali, bolo treba nájsť efektívnejší spôsob ich výberu. Tak akosi sa začala...

Čítat viac

dozvedieť sa viac

Staňte sa lídrom, akým ste vždy chceli byť.