Hore

Blog

Jediná cesta ako sa voľačo naučiť je skúsiť to

Jediná cesta ako sa voľačo naučiť je skúsiť to

„Jediná cesta ako sa voľačo naučiť je skúsiť to“ hovorí major Metcalf v Hlave 22.

V článku Koučing môže otvárať cestu k zmene školstva som o zmysle koučingu v školstve skôr teoreticky uvažovala. Potom sme to skúsili a hlavne to skúsili účastníci programu Manažér ako mentor a kouč. Výsledok priniesol učenie a radosť na strane trénerov aj účastníkov.

 

 

Tam kde je temno a tiene, bude nablízku aj silný zdroj svetla. Táto myšlienka mi bežala hlavou, keď sme s kolegom Mariánom Kubešom rozvíjali koučovacie zručnosti u skupiny manažérov pôsobiacich v organizácii,  ktorá rozhodne nepatrí k našim štandardným klientom. Skupinu tvorili riaditelia škôl žilinskej diecézy. Spájalo ich zanietenie pre to, aby sa ich školy stali miestom, ktoré „osvecuje myseľ študentov, zušľachťuje ich srdcia a pripravuje na život“ (parafrázujúc Ľudovíta Štúra).

„Naši“ riaditelia škôl si uvedomili, že používanie koučovacieho prístupu im pomôže pri rozvoji talentu a angažovanosti učiteľov. Väčšina rozhovorov, v ktorých si rozvíjali svoje koučovacie zručnosti, smerovala k hľadaniu a nachádzaniu možností, ako spoločne s učiteľmi vytvárať pre žiakov inšpiratívne prostredie. Prostredie, ktoré rozvíja v žiakoch túžbu po poznaní, posilňuje hodnoty humanizmu a kresťanstva.

Ukázalo sa, že hodnoty, z ktorých koučing vychádza, jeho princípy a nástroje sú ľahko a prirodzene prenositeľné aj do manažovania škôl. V spojení s uvedomením si hlbokého zmyslu, prečo a ako chcú naši účastníci koučing aplikovať do práce s učiteľmi, mali  naše stretnutia v sebe silnú emóciu  a ako tréner som zažívala hlboký zmysel mojej práce. Verím, že tréningy okrem rozvoja koučovacích zručností priniesli riaditeľom škôl aj zdroje pre udržanie vysokej motivácie a zážitok vzájomnej podpory na ceste, kde nie je núdza o povestné polená.

Držíme palce a budeme hľadať možnosti ako prispieť k rozšíreniu „ostrovčekov pozitívnej deviácie“ v našom školstve.

Dáša Spillerová

skoly_koucing

Zdieľajte článok na sociálnych sieťiach