Hore

Náš tím

Domov - Náš tím
PhDr. Dáša Spillerová, PCC (ICF)
Managing Director

Spoluzakladateľka a výkonná riaditeľka spoločnosti. Okrem práce konzultantky a trénerky pracuje aj ako koučka pre manažérov na najvyšších postoch. Svoje dlhoročné skúsenosti zúročuje aj pri tvorbe špecializovaných rozvojových programov pre talenty a lídrov.

V ADDA sa venuje najmä:

 • programy zamerané na rozvoj tímov a ich schopnosti uchopovať potenciál svojej rozmanitosti
 • programom zameraným na rozvoj sebapoznania, osobnej efektívnosti a spokojnosti
 • rozvoju koučovacích zručností a pro-rozvojových postojov manažérov
 • koučovaniu jednotlivcov a reálnych tímov

Vo voľnom čase jej robí radosť:

 • aktivity s nádychom adrenalínu, ale len v bezpečnej miere (horolezectvo, lyžovanie a skialpinizmus);
 • priatelia a kvety v záhrade
 • a predovšetkým rodina v podobe manžela, dvoch dcér a írskeho setra.

Kontakty

Mgr. Katarína Krištofičová
Senior Consultant

Začínala v spoločnosti ako špecialista na kompetenčné modely, assessment / development centrá a projekty 360° spätnej väzby. Aktuálne sa venuje najmä odhaľovaniu potenciálu talentov prostredníctvom rôznych diagnostických nástrojov a ich rozvoju cez tréningové programy.

V ADDA sa venuje najmä:

 • rozvoj osobnosti, sebapoznania a porozumeniu rozmanitosti ľudí prostredníctvom tréningov a workshopov;
 • rozvoj mäkkých zručností (najmä komunikačných) prostredníctvom tréningov;
 • odhaľovanie potenciálu využitím diagnostických nástrojov (od assessment/ development centier, cez cielené interview, či za použitia psychodiagnostických nástrojov ako sú osobnostné dotazníky);
 • projekty, ktoré využívajú online nástroje na identifikáciu potenciálu jednotlivca, tímov, či organizácie.

Vo voľnom čase jej robí radosť:

 • výlety a zážitky spojené s prírodou a spoznávaním miest, ktoré ešte nepozná;
 • aktivity s nádychom adrenalínu, ale len v bezpečnej miere (horolezectvo, lyžovanie a skialpinizmus);
 • spoločnosť priateľov a známych.

Kontakty

Mgr. Marek Csóka
Business Development Director/ Consultant

Začínal v spoločnosti ako tréner a assessor. Postupne rozšíril svoje pôsobenie do oblasti online diagnostických nástrojov a dôrazom kladeným na onlíne manažérske simulácie Pinsight. Tu bolo jeho hlavnou úlohou ich uvedenie na trh a starostlivosť o ich rozvoj na Slovensku a v Českej republike. Aktuálne sa venuje riadeniu a rozvoju obchodných príležitostí spoločnosti.

V ADDA sa venuje najmä:

 • vyhľadávaniu a rozvoju biznis príležitostí a riadeniu predajných aktivít spoločnosti
 • rozvoju a lokalizácii nástroja online simulácii PinsightTM na slovenskom a českom trhu
 • identifikácii potenciálu a rozvoju zručností v rámci talent manažment programov
 • podpore tímovej práce a rozvoju líderských/manažérskych zručností prostredníctvom tímových workshopov a špecializovaných rozvojových programov pre top manažment tímy
 • rozvoj osobnosti, sebapoznania a porozumeniu rozmanitosti ľudí prostredníctvom tréningov a workshopov;

Vo voľnom čase mu robí radosť:

 • zahrať si tímové športy ako futbal či americký futbal
 • spoznávanie rôznych kútov sveta, blízkych aj tých ďalekých, predovšetkým však možnosť spoznať a zažiť aj to čo bežný turista nezažije
 • čítanie kníh, vo voľnom čase si užívam všakovakú beletriu a chvíľu strávenú vo svete fantázie
 • spánok J

Kontakty

Mgr. Simona Socratousová
Consultant

Pôsobí v spoločnosti ako assessor, tréner a konzultant. Jej špecializáciou je príprava a realizácia tréningových programov zameraných na rozvoj mäkkých zručností pre manažérov i kľúčových špecialistov. Okrem toho zastrešuje aj marketingové aktivity spoločnosti.

V ADDA sa venuje najmä:

 • dizajnu a realizácii tréningov mäkkých zručností (komunikácia, stres a time manažment, riešenie konfliktov) a techník výberových pohovorov prostredníctvom tréningov
 • rozvoju osobnosti, sebapoznania a porozumeniu rozmanitosti ľudí prostredníctvom tréningov a workshopov
 • podpore pri realizácii a vyhodnocovaní online simulácii PinsightTM
 • realizácii marketingových aktivít
 • organizácia otvorených kurzov a ochutnávkových workshopov

Vo voľnom čase jej robí radosť:

 • cvičenie yógy a občasné pohybové aktivity (bedminton, ľahká turistika)
 • hranie na klavír
 • dobrovoľníctvo v podobe zážitkového vzdelávania mládeži a kurzov kariérneho smerovania
 • čítanie kníh a navštevovanie workshopov osobnostného rozvoja
 • priatelia

Kontakty

Ing. Daniela Kaločayová
Office Manager

Vykonáva všetky ekonomické, účtovné a administratívne činnosti, čím sa stará o hladký chod spoločnosti.

Kontakty

PhDr. Marián Kubeš, CSc., PCC (ICF)
Co-Founder of ADDA Consultants

Spoluzakladateľ spoločnosti, ktorý ako konzultant, tréner a assessor pôsobí už od roku 1990. V posledných rokoch sa intenzívne venuje vývoju nových produktov a individuálnemu koučingu pre členov vrcholového vedenia medzinárodných firiem.

Kontakty

Ako efektívne pracovať s emóciami v tíme a biznise?

 

dozvedieť sa viac

 

Ako efektívne pracovať s emóciami v tíme?