Hore

Naše služby

Domov - Naše služby

Chceme byť vašim partnerom.
Spoločne s vami sa chceme podieľať na dosahovaní vašich cieľov
a spoločne hľadať odpovede na otázky, ktoré vás trápia.

Robíme to pomocou štyroch pilierov, z ktorých vychádzajú naše služby.

Assess

– posúdenie zručností a identifikácia potenciálu. Vďaka vhľadu získanému starostlivým výberom a použitím najvhodnejších hodnotiacich nástrojov v kroku Assess dokážeme podporiť presnosť vašich personálnych rozhodnutí, presne zacieliť následný rozvoj a tak dosiahnuť želaný efekt.

Design

– podľa zistení v kroku Assess vám navrhneme účinné riešenie. Vďaka lepšiemu sebapoznaniu pracovník s konzultantom vytýči najvhodnejšie priority rozvoja v súlade s očakávanými úlohami. Takto pripravený rozvojový plán je presne cielený a zároveň zvyšuje angažovanosť pracovníka na svojom rozvoji.

Develop

– intenzívny rozvoj vybraných zručností a kompetencií, ktoré sú rozvíjané špeciálne navrhnutými tréningovými programami. Tie v sebe kombinujú najnovšie poznatky a skúsenosti z určených oblastí a simuláciu konkrétnych situácií z pracovného prostredia s praktickým nácvikom rozvíjaných zručností.

Assist

– podpora pri uplatňovaní naučeného v praxi. Venujeme veľkú pozornosť dôslednej implementácii novonadobudnutých zručností v každodennej práci zamestnanca. Ako silný nástroj na podporu rozvoja využívame koučingové stretnutia, ktoré umožňujú koučovanému naplno rozvinúť svoj potenciál.Ako môže líder ochrániť svoj tím pred vyhorením?

 

dozvedieť sa viac

 

Ako môže líder ochrániť svoj tím pred vyhorením?