Hore

Naše služby

Domov - Naše služby

Chceme byť vašim partnerom. Spoločne s vami sa chceme podieľať na dosahovaní vašich cieľov a spoločne hľadať odpovede na otázky, ktoré vás trápia.

Robíme to pomocou štyroch pilierov, z ktorých vychádzajú naše služby.

Assess

– posúdenie zručností a identifikácia potenciálu. Vďaka vhľadu získanému starostlivým výberom a použitím najvhodnejších hodnotiacich nástrojov v kroku Assess dokážeme podporiť presnosť vašich personálnych rozhodnutí, presne zacieliť následný rozvoj a tak dosiahnuť želaný efekt.

Design

– podľa zistení v kroku Assess vám navrhneme účinné riešenie. Vďaka lepšiemu sebapoznaniu pracovník s konzultantom vytýči najvhodnejšie priority rozvoja v súlade s očakávanými úlohami. Takto pripravený rozvojový plán je presne cielený a zároveň zvyšuje angažovanosť pracovníka na svojom rozvoji.

Develop

– intenzívny rozvoj vybraných zručností a kompetencií, ktoré sú rozvíjané špeciálne navrhnutými tréningovými programami. Tie v sebe kombinujú najnovšie poznatky a skúsenosti z určených oblastí a simuláciu konkrétnych situácií z pracovného prostredia s praktickým nácvikom rozvíjaných zručností.

Assist

– podpora pri uplatňovaní naučeného v praxi. Venujeme veľkú pozornosť dôslednej implementácii novonadobudnutých zručností v každodennej práci zamestnanca. Ako silný nástroj na podporu rozvoja využívame koučingové stretnutia, ktoré umožňujú koučovanému naplno rozvinúť svoj potenciál.dozvedieť sa viac

Staňte sa lídrom, akým ste vždy chceli byť.