Hore

Feel Safe 2019

Feel Safe 2019

Spoznajte príznaky začínajúceho vyhorenia vašich zamestnancov a získajte praktické poznatky, ako vytvoriť vo vašom  tíme psychologicky bezpečné prostredie a zvládnuť syndróm vyhorenia v praxi.

V súčasnosti existuje množstvo rizikových faktorov, ktoré oslabujú motiváciu a výkon jednotlivcov i celých tímov. Tieto postupne vedú k nespokojnosti, únave, nízkej kvalite práce, konfliktom, zdravotným komplikáciám a vo finále sa prejavia v strate ľudských zdrojov.

Práve fenomén vyhorenia je v súčasnosti stále viac rastúcim javom, ohrozujúcim tak samotných pracovníkov, ako aj firmy a organizácie.

Manažéri a teamleaderi môžu jednoduchými návykmi a mechanizmami vytvárať prostredie, ktoré pôsobí ako účinný faktor pred vyhorením – a tým zvyšovať spokojnosť zamestnancov, ako aj kvalitu a efektivitu práce.

Pre koho je workshop určený?

Workshop FEEL SAFE je primárne určený pre výkonných manažérov a tímlídrov, HR manažérov, organizačných psychológov a pre každého, koho zaujíma problematika manažmentu syndrómu vyhorenia v tímoch.

OBSAH WORKSHOPU

Čo si z workshopu odnesiete pre aplikáciu do praxe?

Lektorka workshopu

Dáša Spillerová, PCC

LinkedIN profil lektorky

Termín a miesto konania