Hore

Referencie

Společně s vedením závodu velmi ráda vyjadřuji naši spokojenost s přípravou a realizací vzdělávacích aktivit v oblasti týmového rozvoje a individuálního koučinku.
Zejména oceňuji trpělivý a citlivý přístup k jednotlivým členům týmu, efektivní komunikaci a množství interaktivních metod používaných při vzdělávání týmu.

Anna Bimková, HR Supervisor, IAC Group Hodonin

Naša firma pokladá motivovaných a zručných pracovníkov za kľúč k úspešnému naplneniu firemnej stratégie. Pod vedením tímu zo spoločnosti ADDA sme spolupracovali na systematickom rozvoji našich manažérov a celej spoločnosti uplatňovaním najmodernejších prístupov. Zamerali sme sa na rozvoj kompetencií, zavedenie systému spätnej väzby a zefektívnenie spolupráce medzi útvarmi vo vnútri firmy tak, aby transformácia zasiahla všetky úrovne našej spoločnosti.

Heinz Zemke, Generálny riaditeľ, Slovenské cukrovary, a.s.

So spoločnosťou ADDA Consultants spolupracujeme vyše 3 rokov – v oblasti kompetenčných modelov, realizácie Development Centier a následných rozvojových aktivít v časti Outsourcingu pre Slovensko, Českú Republiku a manažment v Európe. Na spoločnosti ADDA najviac oceňujem ich vynikajúce odborné zázemie a tiež schopnosť pracovať s klientom a vytvoriť programy na základe jeho potrieb. Konzultantov zo spoločnosti ADDA berieme pri svojej práci ako partnerov, ktorí sú schopní poradiť efektívne riešenie v oblasti rozvoja a aj performance managementu. Teším sa, že spoločnosť s odborníkmi ako ADDA, ktoré sa neustále vzdelávajú a sledujú trendy, existuje na Slovenskom trhu a možeme sa na ňu s dôverou obracať.

Eva Mazanová, Accenture, s.r.o.

Na spoločnosti ADDA oceňujem ich profesionalitu, snahu neostať len na povrchu veci, ale ísť aj do hĺbky. Myslím tým, neurobiť si len to, za čo im zaplatíme, ale pridať a priniesť aj niečo navyše, napr. vo forme konzultácie, poradenstva. So spoločnosťou ADDA spolupracujem od roku 2004. Našu spoluprácu hodnotím veľmi pozitívne. Spolupracovali sme spolu na príprave a zavedení kompetenčného modelu, realizácií rozvoja pre manažérov od development centier, cez tréningy, koučing a tiež realizáciu 360 stupňovej spätnej väzby. Konzultanti a tréneri spoločnosti sú veľmi profesionálni, flexibilní a vždy veľmi dobre pripravení, čo oceňujú aj naši zamestnanci.

Ľubomíra Radosová, Riaditeľka sekcie stratégie a politiky HR, SPP, a.s.