Hore

Naše služby

Eva Mazanová, Accenture, s.r.o.

So spoločnosťou ADDA Consultants spolupracujeme vyše 3 rokov – v oblasti kompetenčných modelov, realizácie Development Centier a následných rozvojových aktivít v časti Outsourcingu pre Slovensko, Českú Republiku a manažment v Európe. Na spoločnosti ADDA najviac oceňujem ich vynikajúce odborné zázemie a tiež schopnosť pracovať s klientom a vytvoriť programy na základe jeho potrieb. Konzultantov zo spoločnosti ADDA berieme pri svojej práci ako partnerov, ktorí sú schopní poradiť efektívne riešenie v oblasti rozvoja a aj performance managementu. Teším sa, že spoločnosť s odborníkmi ako ADDA, ktoré sa neustále vzdelávajú a sledujú trendy, existuje na Slovenskom trhu a možeme sa na ňu s dôverou obracať.

Zdieľajte článok na sociálnych sieťiach