Hore

Naše služby

Heinz Zemke, Generálny riaditeľ, Slovenské cukrovary, a.s.

Naša firma pokladá motivovaných a zručných pracovníkov za kľúč k úspešnému naplneniu firemnej stratégie. Pod vedením tímu zo spoločnosti ADDA sme spolupracovali na systematickom rozvoji našich manažérov a celej spoločnosti uplatňovaním najmodernejších prístupov. Zamerali sme sa na rozvoj kompetencií, zavedenie systému spätnej väzby a zefektívnenie spolupráce medzi útvarmi vo vnútri firmy tak, aby transformácia zasiahla všetky úrovne našej spoločnosti.

Zdieľajte článok na sociálnych sieťiach