Hore

Referencie

Program je vynikajúco využiteľný pre prácu HR. Od kariérneho koučingu, cez rozvojové plány, až po osobné koučingy na akékoľvek témy. Rôzne techniky sú využiteľné pri bežných stretnutiach a posúvajú dopredu. Program má významnú pridanú hodnotu pre osobný rozvoj každého účastníka a je vynikajúcou “výbavou” v kariére HR. (o výcviku koučingu pre pracovníkov ľudských zdrojov HR KOUČ)

Adela Kukumbergová, Špecialistka oddelenia vzdelávania a rozvoja, odbor ľudských zdrojov, Tatra banka

Vďaka kurzu som nadobudla iný pohľad na recruitment – efektívnejší a pritom jednoduchý. To mi pomohlo uvedomiť si, že práca s manažérom je jedna z najdôležitejších častí recruitment procesu, a aj preto by som ho odporúčala všetkým HR ľuďom aj manažérom.

Mária Vavreková, HR Business Partner, CRH Slovensko a.s.

Do výcviku HR Kouč som vstupovala s rôznymi pocitmi a očakávaniami a tie aj boli nad rámec naplnené. Už od prvého modulu som ocenila spôsob odovzdávania poznatkov a samotného trénovania zručnosti; všetko sa dialo s cieľom maximálneho prínosu pre nás, účastníkov a začínajúcich koučov. Veľká vďaka patrí lektorom, ktorí dokázali zmeniť náš pohľad. Odnášam si zážitok, hlbšie sebapoznanie a hlavne pripravenosť zapojiť koučing do môjho každodenného života. Povedala by som, že je to priam nutnosť v dnešnej rýchlej dobre. Výcvik odporúčam každému zaangažovanému HR pracovníkovi a sama sa teším na akúkoľvek nadstavbu.

Lucia Kliková, Group HR Specialist, A.S.A Slovensko, s.r.o.

Skvelý kurz po obsahovej stránke. Pomohol bližšie analyzovať, uvedomiť si odpovede na otázky, ktoré aj dávame na pohovore. Relatívne jednoduchou formou odhaľuje potreby na strane riadiaceho pracovníka a “dešifruje” kandidáta.

Katarína Tomaníková, HR and Training Specialist, Halla Visteon Slovakia s.r.o.