Hore

Referencie

Z vlastnej skúsenosti s rozvojom formou osobného koučingu realizovaného spoločnosťou ADDA Consultants môžem tento odporučiť ako účinné riešenie. Vzdelávanie zaujímavé hlavne pre manažérov na seniorských pozíciách, ktorí už absolvovali klasické tréningy a majú záujem posunúť sa ďalej. Za najdôležitejšie však považujem možnosť získať spätnú väzbu a tým pádom na sebe pracovať.

Ing. Martin Zuzák, SPP, a.s.

Program HR KOUČ považujem za jedinečný produkt na lokálnom trhu, ktorý v plnej miere naplnil moje očakávania. Vysoko oceňujem odbornú, morálnu a ľudskú stránku lektorského tímu spoločnosti ADDA Consultants. Vrele odporúčam každému HR pracovníkovi, ktorý pociťuje potrebu posunu do ďalších dimenzií.

Tomáš Perlovský, Riaditeľ HR, ČSOB Finančná skupina

K výcviku koučingu pre pracovníkov ľudských zdrojov HR KOUČ: …rozšírenie obzoru a rozšírenie HR kompetencií; je to nová oblasť pre osobný rozvoj mňa samého, vie priniesť do spoločnosti niečo nové. Doporučujem tréning iným HR kolegom, ako šíriteľom novej kultúry v spoločnostiach, ako nositelia implementácie nového rozvojového nástroja. Spokojnosť – s vedením a s odborným profilom lektorov, s členením obsahu, s vedením a usmerňovaním.

Róbert Balogh, HR Business Partner/ Riaditeľ ľudských zdrojov, Schneider Electric Slovakia