Hore

Referencie

„Kurz Manažér ako mentor a kouč pomáha riadiacim pracovníkom objavovať ako zlepšiť výkonnosť firiem prostredníctvom motivácie a zaangažovanosti ľudského kapitálu. Je to unikátny nástroj aplikovateľný v každom odvetví.”

Jarmila Hudáková, MBA Manažér služieb, Slovenské elektrárne

Perfect Match je nový prístup k výberu zamestnanca, ktorý poskytuje nielen vizualizáciu pre manažéra, ale aj nástroj pre argumentáciu a možnosť ujasniť si potreby a očakávania s manažérom..

Veronika Križanovičová,HR Business Partner, CRH Slovensko a.s.

S odbornou úrovňou aj priebehom spolupráce sme boli veľmi spokojní. Na spolupráci s ADDA Consultants oceňujem najmä odbornosť, zodpovednosť, ochotu a flexibilitu s akou k projektom pristupujú. Vďaka development centru pre našich zamestnancov sme dokázali jednoducho a prehľadne vyhodnotiť úroveň schopností a zručností našich zamestnancov potrebných na riadiace pozície a mohli sme poskytnúť každému účastníkovi reálnu spätnú väzbu ako je pripravený na kariérny rast s individuálnym prístupom. Veľkým prínosom bolo delegovanie pre nás časovo náročných aktivít, najmä individuálnych spätných väzieb, aj samotného DC.

Špecialista ľudských zdrojov, Medzinárodná firma zo sektoru telekomunikácií

… vďaka Programu integrovaného rozvoja manažérov ADDA môžeme nielen rozvíjať kľúčové kompetencie našich manažérov, ale aj cielene meniť firemnú kultúru, ktorá prinesie novú hodnotu aj naším zákazníkom.

Viera Ottová, Riaditeľka divízie ľudských zdrojov, SPP, a.s.