Hore

Referencie

Na kurze Manažér ako mentor a kouč som dostal nástroj ako efektívnejšie pracovať s ľuďmi. Pomôže mi zlepšiť rozvoj mojich zamestnancov. Kurz by som doporučoval riadiacim pracovníkom na rôznych úrovniach, pomohlo by to rozvoju ich zamestnancov. Oceňujem dobré vyváženie teórie a praxe, dostatočný časový priestor, vhodné prostredie a veľmi dobrú úroveň vedomostí našich školiteľov.

Peter Bali, Vedúci výroby bankových a GS produktov, Giesecke and Devrient Slovakia,s.r.o.

Zoznámila a dúfajme, že som si aj prakticky osvojila novú techniku pri výbere zamestnancov, som rada, že ako výsledok tejto techniky je “veľavravný graf”. Týmto budem schopná demonštrovať moje odporúčania. Hlavne s manažérmi – technikmi bude spolupráca jednoduchšia.

Oľga Peciarová, Regional HR Manager, GTECH Slovakia

Koučingové stretnutia s p. Dr. Dášou Spillerovou ma posunuli “ďalej” nielen z hľadiska profesionálneho, ale aj z hľadiska osobnostného. Veľmi sa mi páčilo a vyhovovalo mi, že nič nebolo “nanútené”, a to vďaka jej otvorenému prístupu, prostredníctvom ktorého dokáže ponúknuť iný zorný uhol na problematiku, ale bez toho, aby podsúvala vlastné názory, alebo univerzálne riešenia. Pridanou hodnotou mojich stretnutí s ňou bolo aj “ozdravenie“ vzťahov v pracovnom kolektíve, hierarchicky oboma smermi, keďže spolupráca s ňou prebiehala v minulosti aj formou školení pre kolegov. Spoluprácu môžem len odporúčať.

Produktový manažér, Servier Slovensko, spol. s r.o.

Kurz Manažér ako mentor a kouč bol pre mňa prínosný v pochopení významu rozvoja členov tímu, kde koučing ako nástroj je významným pomocníkom pri zabezpečovaní tohto rozvoja. Odporúčam ho každému riadiacemu pracovníkovi lebo pomáha v komunikácii pri riešení problémov, ktoré sú dennou súčasťou reality na pracovisku. Pozitívne hodnotím dostatočný priestor na precvičovanie koučovacích rozhovorov a ich vyhodnotenie.

Ľuboš Pyšný, Vedúci výroby na montážnom závode, KIA MOTORS SLOVAKIA