Hore

Naše služby

Domov - Naše služby - Assessment centrum

Assessment centrum


Assessment a Development centrum

Zabudnite na odhady či nepresné dojmy pri dôležitých rozhodnutiach o vašich zamestnancoch. Využite spoľahlivý prístup – Assessment/Development centrum – založený na objektívnom pozorovaní a hodnotení kvalít vašich manažérov i špecialistov.

Pre koho sú Assessment a Development centrá určené? Pre všetkých, ktorí hľadajú pomoc pri:

  • hodnotení pracovníkov a plánovaní ich kariérneho rastu.
  • výbere najvhodnejšieho kandidáta na voľnú pozíciu.
  • identifikácii oblastí, na ktoré treba zamerať rozvojový plán hodnotených pracovníkov.
  • rozhodnutiach o zaradení pracovníka medzi manažérske talenty.

 

Formát Assessment a Development centier

Naša metodológia umožňuje realizáciu:

  • individuálnych AC/DC
  • skupinových AC/DC
  • online manažérskych a obchodníckych simulácií PinsightTM.

Čo vám vieme ponúknuť?

  • Dlhoročné skúsenosti pri realizácii projektov Assessment a Development centier – naši konzultanti pred viac ako 20 rokmi na Slovensko priniesli koncept behaviorálnych assessment centier, ktoré predstavujú najpresnejšiu formu hodnotenia kvalít a potenciálu zamestnancov
  • Medzinárodné know-how získané vďaka úzkej spolupráci s partnerskými firmami v Európe a Amerike (ACE, Lumina Learning, Pinsight network)
  • Extra úsilie a podporu pri plánovaní projektov, nastavení komunikačnej stratégie, ktorá zabezpečí úspešný priebeh ako aj poprojektovú asistenciu pri nastavení ďalších krokov, pretože úžitok našich služieb pre klienta a jeho úspech je našou prioritou

Naša kvalifikácia 

ADDA Consultants je od roku 2008, ako jediná z východnej Európy, členom európskeho konzorcia zameraného na zdokonaľovanie assessment a development centier ACE (Assess Change Establish). Vďaka členstvu v ACE máme prístup k špičkovej metodológii a zúčastňujeme sa na vývoji nových nástrojov pre hodnotenie a rozvoj zamestnancov. Základné know-how sme získali od priekopníkov kompetenčného prístupu v USA, Veľkej Británii a v ďalších krajinách a úspešne ho rozvíjame na Slovensku a ďalších európskych krajinách už takmer 20 rokov.

 

Máte otázky ohľadom služieb?

V sekcií FAQ nájdete otázky, ktoré zaujímajú našich klientov.
Prejsť do FAQ

Máte záujem o službu?

Vyplňte krátky formulár a vyžiadajte si tak cenovú ponuku Mám záujem

Máte záujem o službu?

Vyplňte krátky formulár a vyžiadajte si tak cenovú ponuku


ánonie


So spoločnosťou ADDA Consultants spolupracujem viac ako štyri roky. Naša spolupráca spočíva najmä v oblasti kompetenčných modelov, zaškolenia HR tímu vo vedení “Competency Based Interview!, realizácie Development Centier a vytváraní dizajnov Development Centier pre vybrané cieľové skupiny manažmentu. Tie následne realizujeme interne pri výberoch našich zamestnancov. Veľmi oceňujem ich odborné know-how v daných oblastiach.

Eva Bračíková, T-Mobile Slovensko a.s.

S odbornou úrovňou aj priebehom spolupráce sme boli veľmi spokojní. Na spolupráci s ADDA Consultants oceňujem najmä odbornosť, zodpovednosť, ochotu a flexibilitu s akou k projektom pristupujú. Vďaka development centru pre našich zamestnancov sme dokázali jednoducho a prehľadne vyhodnotiť úroveň schopností a zručností našich zamestnancov potrebných na riadiace pozície a mohli sme poskytnúť každému účastníkovi reálnu spätnú väzbu ako je pripravený na kariérny rast s individuálnym prístupom. Veľkým prínosom bolo delegovanie pre nás časovo náročných aktivít, najmä individuálnych spätných väzieb, aj samotného DC.

Špecialista ľudských zdrojov, Medzinárodná firma zo sektoru telekomunikácií