Hore

Naše služby

Domov - Naše služby - Assessment centrum

Assessment centrum


Assessment a Development centrum

Zabudnite na odhady či nepresné dojmy pri dôležitých rozhodnutiach o vašich zamestnancoch. Využite spoľahlivý prístup – Assessment/Development centrum – založený na objektívnom pozorovaní a hodnotení kvalít vašich manažérov i špecialistov.

Pre koho sú Assessment a Development centrá určené? Pre všetkých, ktorí hľadajú pomoc pri:

  • hodnotení pracovníkov a plánovaní ich kariérneho rastu.
  • výbere najvhodnejšieho kandidáta na voľnú pozíciu.
  • identifikácii oblastí, na ktoré treba zamerať rozvojový plán hodnotených pracovníkov.
  • rozhodnutiach o zaradení pracovníka medzi manažérske talenty.

 

Formát Assessment a Development centier

Naša metodológia umožňuje realizáciu:

  • individuálnych AC/DC
  • skupinových AC/DC
  • online manažérskych a obchodníckych simulácií PinsightTM.

Čo vám vieme ponúknuť?

  • Dlhoročné skúsenosti pri realizácii projektov Assessment a Development centier – naši konzultanti pred viac ako 20 rokmi na Slovensko priniesli koncept behaviorálnych assessment centier, ktoré predstavujú najpresnejšiu formu hodnotenia kvalít a potenciálu zamestnancov
  • Medzinárodné know-how získané vďaka úzkej spolupráci s partnerskými firmami v Európe a Amerike (ACE, Lumina Learning, Pinsight network)
  • Extra úsilie a podporu pri plánovaní projektov, nastavení komunikačnej stratégie, ktorá zabezpečí úspešný priebeh ako aj poprojektovú asistenciu pri nastavení ďalších krokov, pretože úžitok našich služieb pre klienta a jeho úspech je našou prioritou

Naša kvalifikácia 

ADDA Consultants je od roku 2008, ako jediná z východnej Európy, členom európskeho konzorcia zameraného na zdokonaľovanie assessment a development centier ACE (Assess Change Establish). Vďaka členstvu v ACE máme prístup k špičkovej metodológii a zúčastňujeme sa na vývoji nových nástrojov pre hodnotenie a rozvoj zamestnancov. Základné know-how sme získali od priekopníkov kompetenčného prístupu v USA, Veľkej Británii a v ďalších krajinách a úspešne ho rozvíjame na Slovensku a ďalších európskych krajinách už takmer 20 rokov.

 

Máte otázky ohľadom služieb?

V sekcií FAQ nájdete otázky, ktoré zaujímajú našich klientov.
Prejsť do FAQ

Máte záujem o službu?

Vyplňte krátky formulár a vyžiadajte si tak cenovú ponuku Mám záujem

Máte záujem o službu?

Vyplňte krátky formulár a vyžiadajte si tak cenovú ponuku


ánonie

[recaptcha]


So spoločnosťou ADDA Consultants spolupracujem viac ako štyri roky. Naša spolupráca spočíva najmä v oblasti kompetenčných modelov, zaškolenia HR tímu vo vedení “Competency Based Interview!, realizácie Development Centier a vytváraní dizajnov Development Centier pre vybrané cieľové skupiny manažmentu. Tie následne realizujeme interne pri výberoch našich zamestnancov. Veľmi oceňujem ich odborné know-how v daných oblastiach.

Eva Bračíková, T-Mobile Slovensko a.s.

S odbornou úrovňou aj priebehom spolupráce sme boli veľmi spokojní. Na spolupráci s ADDA Consultants oceňujem najmä odbornosť, zodpovednosť, ochotu a flexibilitu s akou k projektom pristupujú. Vďaka development centru pre našich zamestnancov sme dokázali jednoducho a prehľadne vyhodnotiť úroveň schopností a zručností našich zamestnancov potrebných na riadiace pozície a mohli sme poskytnúť každému účastníkovi reálnu spätnú väzbu ako je pripravený na kariérny rast s individuálnym prístupom. Veľkým prínosom bolo delegovanie pre nás časovo náročných aktivít, najmä individuálnych spätných väzieb, aj samotného DC.

Špecialista ľudských zdrojov, Medzinárodná firma zo sektoru telekomunikácií

dozvedieť sa viac

Staňte sa lídrom, akým ste vždy chceli byť.