Hore

Naše služby

Domov - Naše služby - Klasické

Klasické


Klasické (prezenčné) Assessment centrum/ Development centrum

  • Meria jasne zadefinované kompetencie, potrebné k vynikajúcemu výkonu pracovníkov.
  • Pracuje so špeciálne vyškolenými pozorovateľmi.
  • Využíva viaceré biznis scenáre na stimuláciu a meranie celého radu kompetencií.
  • Poskytuje jasný rozvojový plán a podporu pre hodnotených pracovníkov.
  • Je objektívne a jednoznačné.
  • Popisuje každú kompetenciu a jej úrovne konkrétnymi prejavmi správania.
  • Každú kompetenciu škáluje a jednoznačne definuje.

Skupinovo aj individuálne

Naša metodológia umožňuje realizáciu tak individuálnych ako aj skupinových assessment a development centier, za účelom výberu najvhodnejšieho kandidáta, alebo pre nastavenie rozvojových plánov.

Každý účastník dostane individuálnu správu s hodnotením úrovne, popisom špecifických prejavov kompetencií a návrhom rozvojového plánu. Assessment a development centrá realizujeme aj v anglickom jazyku.

Máte otázky ohľadom služieb?

V sekcií FAQ nájdete otázky, ktoré zaujímajú našich klientov.
Prejsť do FAQ

Máte záujem o službu?

Vyplňte krátky formulár a vyžiadajte si tak cenovú ponuku Mám záujem

Máte záujem o službu?

Vyplňte krátky formulár a vyžiadajte si tak cenovú ponuku