Hore

Naše služby

Domov - Naše služby - The Essence of Leading

The Essence of Leading


„Líderstvo a rozvoj sú navzájom nepostrádateľné“

John F. Kennedy

 

Byť excelentným expertom a vysoko-výkonným pracovníkom je väčšinou prvým krokom v kariére manažéra. Je to často nevyhnutnou, avšak nie postačujúcou podmienkou pre to stať sa výnimočným lídrom. Líderstvo je totiž hlavne o ľuďoch, ktorí sú následne nositeľmi výsledkov. Ako však na to, keď človek s „líderstvom“ ešte len začína?

 

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ?

Kurz pre manažérov, ktorí vedia, že bez dobrých základov dom dlho stáť nebude a bez manažérskeho základu len ťažko povedú tím k úspechu, ktorý pretrvá.

Je určený tým, ktorí sa len nedávno dostali do vedúcej pozície a potrebujú v sebe objaviť a posilniť líderské schopnosti. Taktiež bude užitočný tým, ktorí už síce na manažérskej stoličke nejaký čas sedia, ale vedú svoj tím skôr intuitívne a chceli by načerpať inšpiráciu a nové zručnosti, ako to robiť efektívnejšie.

 

CIELE KURZU

Cieľom kurzu je posilniť postoj a prístup vedomého vodcovstva, ktorý posilňuje angažovaný prístup členov tímu. Zámerom je tiež poskytnúť účastníkom nástroje a zručnosti, ktoré im umožnia úspešne zvládať situácie spojené s vedením a rozvojom ľudí.

Po absolvovaní kurzu budú účastníci:

 • Poznať vlastné osobnostné preferencie a ich dopad na správanie, budovanie vzťahov a dosahovanie cieľov
 • Vedieť si stanovovať priority aj vzhľadom na svoje hodnoty a lepšie riadiť svoj čas a energiu
 • Poznať zásady a techniky na podporu efektívnej komunikácie aj v náročných situáciách
 • Viesť svoj tím k excelentným výsledkom vďaka posilnenej motivácii a angažovanosti

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ

Modul 1: Sebapoznanie ako základ úspešného vedenia

Práca s druhými a ich vedenie nie je možné bez poznania seba, preto sa v 1. module kurzu The Essence of Leading budeme venovať týmto okruhom:

 • Ako súvisí sebapoznanie s výnimočným výkonom lídra a jeho tímu?
 • Osobnosť sa neustále pretavuje do nášho správania, ovplyvňuje budovanie vzťahov a dosahovanie cieľov. Čo sa o nej môžeme dozvedieť?
 • 2 základné predpoklady o líderstve: Lídrom sa človek rodí verzus Lídrom sa človek stáva. Tak kde je pravda a čo to pre mňa znamená?
 • Jedným zo signálov nedostatočnej motivácie môže byť napríklad zníženie kvality výstupov, či prokrastinácia. Kde však načrieť, aby som motiváciu nestratil/a, alebo posilnil/a? Ako viem v tomto smere zužitkovať vlastné hodnoty, postoje a osobnostné preferencie?
 • 1 človek a 3 obrazy – oplatí sa urobiť si poriadok a vyznať sa v tom. Odmenou je vnútorný súlad a dôveryhodnosť lídra. A to je to, prečo ho druhí nasledujú.

 

Modul 2: Vedenie jednotlivca

„Úlohou lídra nie je robiť prácu za druhých, ale pomôcť im prísť na to, ako ju urobiť samostatne…“ Simon Sinek

A práve o tom je modul 2 kurzu The Essence of Leading – o spôsoboch smerovania a podpory druhých. Témy, ktorým sa budeme venovať sú:

 • Ľudia verzus ciele – večná dilema manažérov a lídrov. Tlak na výkon je veľký, dosahovanie cieľov merané. Ako do tohto obrazu zapadajú kolegovia, ktorých vediem?
 • Hoci to očakávame až na konci, musíme tým začať, aby sme mali šancu to dosiahnuť. Čo je to? Cieľ – základný riadiaci nástroj lídra, kompas pre pracovníka. Vieme ich správne stanoviť? Kedy motivujú?
 • „Trochu doľava… viac doprava… teraz ideš dobre!“ Ako pracovať so spätnou väzbou, aby bola účinná a podporila dosahovanie cieľov i rast pracovníkov?
 • Účinné delegovanie je snom vedúcich pracovníkov. Pre mnohých sa však stáva nočnou morou. Ako prelomiť túto „kliatbu“? Ktoré sú 3 zlaté otázky delegovania? Aké zásady platia pre delegovanie, aby sa stalo silným nástrojom v rukách lídra?
 • Koľko ľudí, toľko chutí. S motiváciou je to veľmi podobné. Neexistuje jeden prístup účinný pre všetkých. Umenie lídra je práve v schopnosti rozpoznať, čo podnieti a inšpiruje jednotlivých členov jeho tímu a pracovať s nimi na základe toho.

 

Modul 3: Vedenie tímu, aby celok bol viac ako súčet jeho častí

Ako kuchár zo základných surovín vytvára hotové jedlo, ktoré je viac ako súčet ingrediencií, tak aj líder musí pracovať s jednotlivcami, ale pri tom vytvárať jednoliaty, funkčný tím, ktorí je spolu viac ako súčet jeho členov. V 3. module kurzu New Leaders sa preto budeme venovať nasledujúcim témam:

 • Tím alebo skupina. Je v tom rozdiel? Čo sú základné kritériá, ktoré musí tím spĺňať, aby nebol len skupinou?
 • Pri tímoch platí, že 1+1≠2. Niekedy to však môže byť viac a inokedy menej. Ako „namiešať“ tím tak, aby sa maximalizoval potenciál spolupráce? A ako ho viesť tak, aby rozmanitosť jeho členov bola výhodou, nie prekážkou pri dosahovaní cieľov?
 • Tímy sa v čase menia – ľudia prichádzajú a odchádzajú. Týmito zmenami sa mení nie len zloženie, ale aj dynamika. Ako túto situáciu s tímom zvládnuť?
 • Stretnutia tímu, porady, mítingy. Prinášajú očakávaný úžitok, alebo naopak sú jedným zo zlodejov času? Čo sú dôvody, ak sa nedarí viesť ich efektívne? A ako na to?

 

FORMÁT KURZU

 • kompletný kurz pozostáva zo 4 dni (1+2+1 deň) intenzívneho tréningu
 • prejdite celým obsahom alebo si vyberte modul, ktorý práve potrebujete – možnosť prihlásiť aj sa samostatné moduly
 • absolvovaním 1. modulu získate kompletnú správu z inovatívneho a vysoko spoľahlivého osobnostného dotazníka Lumina Spark
 • vedenie 2 senior konzultantmi
 • súčasťou ceny je aj občerstvenie a strava počas celého kurzu ako aj
 • tréningové pomôcky a materiály (v tlačenej aj elektronickej podobe)

 

TERMÍNY

Najbližšie termíny – 2019
 

1. Termín

Modul 1 – Február 12.

Modul 2 – Marec 7. a 8.

Modul 3 – Apríl 5.

2. Termín

Modul 1 – Apríl 16.

Modul 2 – Máj 16. a 17.

Modul 3 – Jún 14.

3. Termín

Modul 1 – September 10.

Modul 2 – Október 10. a 11.

Modul 3 – November 15.

 

 • Cena kurzu za osobu je 980,- EUR bez DPH, pri objednaní celého kurzu
 • Ceny samostatných modulov sú:
  • 1. modul (1 deň) 335,- EUR bez DPH
  • 2 modul  (2 dni) 470,- EUR bez DPH
  • 3 modul (1 deň) 235,- EUR bez DPH
 • Pri viacerých účastníkoch ponúkame množstevné zľavy (viac na info@adda.sk).
 • Viaceré zľavy nie je možné kombinovať.
 • Kurz sa otvára podľa záujmu; vyhradzujeme si právo kurz neotvoriť, resp. presunúť jeho začiatok na neskorší termín, z dôvodu nedostatočnej účasti, ktorá nedokáže zabezpečiť dostatočný priestor pre prácu účastníkov v skupinách.

 

Ak máte nejakú otázku ohľadom kurzu napíšte nám.

 

Máte otázky ohľadom služieb?

V sekcií FAQ nájdete otázky, ktoré zaujímajú našich klientov.
Prejsť do FAQ

Máte záujem o službu?

Vyplňte krátky formulár a vyžiadajte si tak cenovú ponuku Mám záujem

Prihláste sa

Záväzná prihláška na kurz

Kontaktné údaje

Fakturačné údajeSpoznajte všetky výhody modernej online manažérskej simulácie

dozvedieť sa viac

Spoznajte všetky výhody modernej online manažérskej simulácie