Hore

Naše služby

Domov - Naše služby - The Essence of Leading

The Essence of Leading


„Líderstvo a rozvoj sú navzájom nepostrádateľné“

John F. Kennedy

 

Byť excelentným expertom a vysoko-výkonným pracovníkom je väčšinou prvým krokom v kariére manažéra. Je to často nevyhnutnou, avšak nie postačujúcou podmienkou pre to stať sa výnimočným lídrom. Líderstvo je totiž hlavne o ľuďoch, ktorí sú následne nositeľmi výsledkov. Ako však na to, keď človek s „líderstvom“ ešte len začína?

 

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ?

Kurz pre manažérov, ktorí vedia, že bez dobrých základov dom dlho stáť nebude a bez manažérskeho základu len ťažko povedú tím k úspechu, ktorý pretrvá.

Je určený tým, ktorí sa len nedávno dostali do vedúcej pozície a potrebujú v sebe objaviť a posilniť líderské schopnosti. Taktiež bude užitočný tým, ktorí už síce na manažérskej stoličke nejaký čas sedia, ale vedú svoj tím skôr intuitívne a chceli by načerpať inšpiráciu a nové zručnosti, ako to robiť efektívnejšie.

 

CIELE KURZU

Cieľom kurzu je posilniť postoj a prístup vedomého vodcovstva, ktorý posilňuje angažovaný prístup členov tímu. Zámerom je tiež poskytnúť účastníkom nástroje a zručnosti, ktoré im umožnia úspešne zvládať situácie spojené s vedením a rozvojom ľudí.

Po absolvovaní kurzu budú účastníci:

 • Poznať vlastné osobnostné preferencie a ich dopad na správanie, budovanie vzťahov a dosahovanie cieľov
 • Vedieť si stanovovať priority aj vzhľadom na svoje hodnoty a lepšie riadiť svoj čas a energiu
 • Poznať zásady a techniky na podporu efektívnej komunikácie aj v náročných situáciách
 • Viesť svoj tím k excelentným výsledkom vďaka posilnenej motivácii a angažovanosti

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ

Modul 1: Sebapoznanie ako základ úspešného vedenia

Práca s druhými a ich vedenie nie je možné bez poznania seba, preto sa v 1. module kurzu The Essence of Leading budeme venovať týmto okruhom:

 • Ako súvisí sebapoznanie s výnimočným výkonom lídra a jeho tímu?
 • Osobnosť sa neustále pretavuje do nášho správania, ovplyvňuje budovanie vzťahov a dosahovanie cieľov. Čo sa o nej môžeme dozvedieť?
 • 2 základné predpoklady o líderstve: Lídrom sa človek rodí verzus Lídrom sa človek stáva. Tak kde je pravda a čo to pre mňa znamená?
 • Jedným zo signálov nedostatočnej motivácie môže byť napríklad zníženie kvality výstupov, či prokrastinácia. Kde však načrieť, aby som motiváciu nestratil/a, alebo posilnil/a? Ako viem v tomto smere zužitkovať vlastné hodnoty, postoje a osobnostné preferencie?
 • 1 človek a 3 obrazy – oplatí sa urobiť si poriadok a vyznať sa v tom. Odmenou je vnútorný súlad a dôveryhodnosť lídra. A to je to, prečo ho druhí nasledujú.

 

Modul 2: Vedenie jednotlivca

„Úlohou lídra nie je robiť prácu za druhých, ale pomôcť im prísť na to, ako ju urobiť samostatne…“ Simon Sinek

A práve o tom je modul 2 kurzu The Essence of Leading – o spôsoboch smerovania a podpory druhých. Témy, ktorým sa budeme venovať sú:

 • Ľudia verzus ciele – večná dilema manažérov a lídrov. Tlak na výkon je veľký, dosahovanie cieľov merané. Ako do tohto obrazu zapadajú kolegovia, ktorých vediem?
 • Hoci to očakávame až na konci, musíme tým začať, aby sme mali šancu to dosiahnuť. Čo je to? Cieľ – základný riadiaci nástroj lídra, kompas pre pracovníka. Vieme ich správne stanoviť? Kedy motivujú?
 • „Trochu doľava… viac doprava… teraz ideš dobre!“ Ako pracovať so spätnou väzbou, aby bola účinná a podporila dosahovanie cieľov i rast pracovníkov?
 • Účinné delegovanie je snom vedúcich pracovníkov. Pre mnohých sa však stáva nočnou morou. Ako prelomiť túto „kliatbu“? Ktoré sú 3 zlaté otázky delegovania? Aké zásady platia pre delegovanie, aby sa stalo silným nástrojom v rukách lídra?
 • Koľko ľudí, toľko chutí. S motiváciou je to veľmi podobné. Neexistuje jeden prístup účinný pre všetkých. Umenie lídra je práve v schopnosti rozpoznať, čo podnieti a inšpiruje jednotlivých členov jeho tímu a pracovať s nimi na základe toho.

 

Modul 3: Vedenie tímu, aby celok bol viac ako súčet jeho častí

Ako kuchár zo základných surovín vytvára hotové jedlo, ktoré je viac ako súčet ingrediencií, tak aj líder musí pracovať s jednotlivcami, ale pri tom vytvárať jednoliaty, funkčný tím, ktorí je spolu viac ako súčet jeho členov. V 3. module kurzu New Leaders sa preto budeme venovať nasledujúcim témam:

 • Tím alebo skupina. Je v tom rozdiel? Čo sú základné kritériá, ktoré musí tím spĺňať, aby nebol len skupinou?
 • Pri tímoch platí, že 1+1≠2. Niekedy to však môže byť viac a inokedy menej. Ako „namiešať“ tím tak, aby sa maximalizoval potenciál spolupráce? A ako ho viesť tak, aby rozmanitosť jeho členov bola výhodou, nie prekážkou pri dosahovaní cieľov?
 • Tímy sa v čase menia – ľudia prichádzajú a odchádzajú. Týmito zmenami sa mení nie len zloženie, ale aj dynamika. Ako túto situáciu s tímom zvládnuť?
 • Stretnutia tímu, porady, mítingy. Prinášajú očakávaný úžitok, alebo naopak sú jedným zo zlodejov času? Čo sú dôvody, ak sa nedarí viesť ich efektívne? A ako na to?

 

FORMÁT KURZU

 • kompletný kurz pozostáva zo 4 dni (1+2+1 deň) intenzívneho tréningu
 • prejdite celým obsahom alebo si vyberte modul, ktorý práve potrebujete – možnosť prihlásiť aj sa samostatné moduly
 • absolvovaním 1. modulu získate kompletnú správu z inovatívneho a vysoko spoľahlivého osobnostného dotazníka Lumina Spark
 • vedenie 2 senior konzultantmi
 • súčasťou ceny je aj občerstvenie a strava počas celého kurzu ako aj
 • tréningové pomôcky a materiály (v tlačenej aj elektronickej podobe)

 

TERMÍNY

Najbližšie termíny :
 

Jeseň 2019:

Modul 1 – september / 10.9.2019

Modul 2 – október / 10.-11.10.2019

Modul 3 – november / 15.11.2019

 

 • Cena kurzu za osobu je 980,- EUR bez DPH, pri objednaní celého kurzu
 • Ceny samostatných modulov sú:
  • 1. modul (1 deň) 335,- EUR bez DPH
  • 2 modul  (2 dni) 470,- EUR bez DPH
  • 3 modul (1 deň) 235,- EUR bez DPH
 • Pri viacerých účastníkoch ponúkame množstevné zľavy (viac na info@adda.sk).
 • Viaceré zľavy nie je možné kombinovať.

pozn.: Kurz sa otvára podľa záujmu; vyhradzujeme si právo kurz neotvoriť, resp. presunúť jeho začiatok na neskorší termín, z dôvodu nedostatočnej účasti, ktorá nedokáže zabezpečiť dostatočný priestor pre prácu účastníkov v skupinách.

 

Ak máte nejakú otázku ohľadom kurzu napíšte nám.

 

Máte otázky ohľadom služieb?

V sekcií FAQ nájdete otázky, ktoré zaujímajú našich klientov.
Prejsť do FAQ

Máte záujem o službu?

Vyplňte krátky formulár a vyžiadajte si tak cenovú ponuku Mám záujem

Prihláste sa

Záväzná prihláška na kurz

Kontaktné údaje

Fakturačné údaje


[recaptcha]


Ako efektívne pracovať s emóciami v tíme a biznise?

 

dozvedieť sa viac

 

Ako efektívne pracovať s emóciami v tíme?