Hore

Naše služby

Domov - Naše služby - Kurz Perfect Match

Kurz Perfect Match


Najnovšie poznatky psychológie sa premietli do nástroja novej generácie – PERFECT MATCH INTERVIEW.

 

Perfect Match Interview (PMI) je jedinečný, a pritom jednoduchý nástroj, vďaka ktorému budú Vaši pracovníci zodpovední za nábor a výber zamestnancov efektívnejšie identifikovať najvhodnejších kandidátov na ktorúkoľvek pozíciu. Tento unikátny nástroj si osvoja na interaktívnom dvojdňovom kurze.

Vďaka PMI:

 • urýchlite adaptačný proces,
 • zvyšujete zaangažovanosť zamestnanca,
 • predídete predčasnému odchodu pracovníka,
 • poskytnete manažérovi nástroj na rozvoj nového pracovníka,
 • zvýšite spokojnosť na oboch stranách.

 

ČO HOVORIA ABSOLVENTI KURZU

Rozvojové programy na výber zamestnancov sú síce v ponuke, ale nech je ich názov akokoľvek atraktívny, ponúkajú štandardné nástroje. Tento tréning – Perfect Match – pomáha zistiť nevypovedané a často neuvedomené očakávania manažéra na obsadzovanú pozíciu.” PREČÍTAJTE SI, AKO REAGUJÚ MANAŽÉRI

Markéta Hritz / HR Director VSE, a.s.

 „Na kurze Perfect Match som získala iný pohľad na otázky na pohovore (neočakávané, neštandardné) a bližšie spoznanie seba – miestami prekvapenie, čo som sa o sebe dozvedela. Oceňujem, že je na trhu kurz, ktorý je navrhnutý pre ľudí z HR (recruiteri, vzdelávači), ktorý je dostatočne univerzálny pre viaceré firmy a pozície a prináša väčší poriadok do toho, čo reálne manažér chce a potrebuje. Často som mala problém s presnou identifikáciou toho, čo manažér naozaj chce a práve v tom mi môže táto metóda pomôcť.“

Petra Mutišová / Recruiter, Regional Card Processing Center

Za veľké plus pokladám odbornejší pohľad na výberový proces. Potvrdila som si, že niektoré veci robím intuitívne, ale pre partnerský vzťah s manažérom pomôže práve tento odbornejší pohľad.

HR Generalist – Business Partner, Spoločnosť v odvetví bankovníctva

ĎALŠIE VYJADRENIA ABSOLVENTOV

PRE KOHO JE PERFECT MATCH URČENÝ:

 • pracovníci zodpovední za nábor a výber zamestnancov
 • začínajúci recruiteri, ktorí chcú zvýšiť kvalitu vyberaných kandidátov už od začiatku
 • skúsení recruiteri, ktorí chcú rozšíriť svoju kvalifikáciu

 

PERFECT MATCH JE ÚČINNÝ, PRETOŽE

 • nástroj Perfect Match Interview je založený na najnovších poznatkoch kognitívnej psychológie a výskumu metaprogramov v rámci NLP
 • ťažisko programu je na praktickom precvičovaní a schopnosti viesť PMI interview s manažérom aj s kandidátom
 • pri precvičovaní počas kurzu účastníci vychádzajú z reálnych potrieb svojich organizácií
 • využíva jednoduché záznamové hárky, z ktorých vzniknegraficky zrozumiteľný profil
 • techniky sú ľahko aplikovateľné do praxe, účinné a časovo veľmi úsporné

 

CIEĽ PROGRAMU

Cieľom programu je naučiť účastníkov – pracovníkov zodpovedných za nábor a výber zamestnancov:

 • lepšie identifikovať, akých kandidátov firma skutočne potrebuje
 • definovať, aké požiadavky na kandidáta má bezprostredný nadriadený
 • identifikovať preferencie v štýle práce u manažéra aj kandidáta iba za pár minút
 • lepšie vedieť, na čo sa zamerať počas interview tak, aby kandidát „zapadol“ k jeho manažérovi
 • vedieť viesť osobný výberový rozhovor so schopnosťou identifikovať kľúčové štýlové preferencie
 • vedieť predložiť odporúčania manažérovi, ktoré sú dôležité pre vedenie a rozvoj jeho budúceho podriadeného

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ

 • najčastejšie príčiny, prečo výber zlyháva
 • čo je úspešný výber
 • dimenzie zhody medzi pracovníkom a organizáciou
 • (person-job, person-team, person-superior, person-climate, person-values, person-organisation)
 • rola manažéra, pre ktorého hľadáme kandidátov
 • ktoré dimenzie sú pri ktorom výbere kritické
 • ako ovplyvňuje zhoda v štýlových preferenciách úspech výberu
 • ako preveriť čo najjednoduchšie základnú zhodu medzi kandidátom a organizáciou
 • metaprogramy a ich identifikácia
 • precvičenie dialógov

CENA KURZU ZAHŔŇA

 • 2 dni intenzívneho tréningu
 • certifikát o absolvovaní školenia a osvojení si techniky Perfect Match Interview
 • stravu a občerstvenie počas celého tréningu
 • tréningové pomôcky a materiály

 

TERMÍNY

 Najbližšie termíny
 17. – 18. 5. 2018
 Jeseň 2018

 

 • Cena kurzu za osobu je 540 EUR bez DPH.
 • Pri viacerých účastníkoch ponúkame množstevné zľavy (viac na info@adda.sk).
 • Zľavy nie možné kombinovať.
 • Kurz sa otvára podľa záujmu; vyhradzujeme si právo výcvik neotvoriť, resp. presunúť jeho začiatok na neskorší termín, z dôvodu nedostatočnej účasti, ktorá nedokáže zabezpečiť dostatočný priestor pre prácu účastníkov v skupinách.
 • Ďalšie informácií o kurze nájdete tu: Perfect Match kurz leták

 

Máte otázky ohľadom služieb?

V sekcií FAQ nájdete otázky, ktoré zaujímajú našich klientov.
Prejsť do FAQ

Máte záujem o službu?

Vyplňte krátky formulár a vyžiadajte si tak cenovú ponuku Mám záujem

Prihláste sa

Záväzná prihláška na kurz

Kontaktné údaje

Fakturačné údaje


[recaptcha]


Školenie som absolvovala cca pred 2 rokmi, keď som pracovala v spoločnosti Slovak Telekom. Priebeh školenia bol pútavný a tým, že sa ako HR BP a špecialista ľudských zdojov, a kouč zaujímam aj o NLP ako také bolo to pre mňa veľmi vítané a zapadalo mi to do celkového fondu nástrojov, ktoré viem využívať. V praxi som túto metódu začala využívať ihneď po zaškolení. Stretla sa s veľkým úspechom, detailnejšie som si s manažérmi vedela určiť v čom kandidát splňa predpoklady a kde sú oblasti, s ktorými je potrebné pracovať a aj sám manažér si určil, či je to pre neho akceptovateľné.
Manažér si po takomto výbere vedel rýchlejšie zaradiť nového kolegu a hneď aj vedel, s ktorou jeho oblasťou pracovať. Ak sa predstava manažéra nezhodovala s profilom kandidáta, ani nedošlo k nástupu.
Túto metodu hodnotím veľmi pozitívne, no je to však na praxi daného Hr-istu, ako začne s touto metódou pracovať 🙂 🙂 samo školenie nestačí.

Mgr. Lenka Hrubovská, Špecialista ľudských zdrojov, Prima banka Slovensko, a.s

Kurz bol veľmi zaujímavý svojim obsahom – ponúka nástroj na zvýšenie efektívnosti a presnosti výberu kandidátov, ktorý sa v našej spoločnosti určite posnažíme vniesť do praxe. Prínosom boli aj veľmi príjemní a ochotní lektori, ktorí boli odborníkmi v danej problematike. Určite by som kurz Perfect Match odporučila všetkým, ktorí vo firmách zastrešujú výber zamestnancov – či už zo strany personálnej agentúry alebo interného HR. Zaujímavý by však bol aj pre rozvoj zamestnancov a ich potenciálne ďalšie vzdelávanie – takže aj HR pracovníkom zastrešujúcim vzdelávanie a development.

Lucia Bartišková, HR Coordinator, Deutsche Telekom Shared Services s.r.o

Kurz Perfect Match mi poskytol nástroj na takmer denné využitie pri práci konzultanta v internom prostredí a nový argument v jednaní s manažérmi. Odporučil by som ho každému recruiterovi.

Emil Čižinský, HR Manager, Pepsi Cola SK

Perfect Match je užitočná technika, ktorá nevyžaduje veľa času na použitie a dokáže obohatiť „štandardné“ pohovory s kandidátmi. Techniku vnímam ako veľmi dobre uplatniteľnú hlavne tam, kde je kontakt s kandidátmi a ich nadriadenými dlhodobejší, takže by som kurz určite odporúčala najmä ľuďom z interných HR.

Consultant, RecruitMen&Developium Group

Na kurze Perfect Match som získala iný pohľad na otázky na pohovore (neočakávané, neštandardné) a bližšie spoznanie seba – miestami prekvapenie, čo som sa o sebe dozvedela. Oceňujem, že je na trhu kurz, ktorý je navrhnutý pre ľudí z HR (recruiteri, vzdelávači), ktorý je dostatočne univerzálny pre viaceré firmy a pozície a prináša väčší poriadok do toho, čo reálne manažér chce a potrebuje. Často som mala problém s presnou identifikáciou toho, čo manažér naozaj chce a práve v tom mi môže táto metóda pomôcť.

Recruiter, Regional Card Processing Center

Na kurze Perfect Match som dostala možnosť pozrieť sa na výber zamestnancov z úplne iného pohľadu a naučiť sa nové obohacujúce poznatky. Teraz budem vedieť lepšie vtiahnuť manažérov do výberového procesu ešte v rámci identifikácie vhodných tipov kandidátov, pretože doteraz sa angažovali len v neskoršom priebehu a niekedy nevedeli povedať, prečo im kandidát nevyhovuje.

Nora Božgaiová, Personalista, SECOP, s.r.o. Zlaté Moravce

Prínosom kurzu Perfect Match je nová, zatiaľ nepoznaná metóda výberu zamestnancov, ktorá pomôže detailnejšie a presnejšie vybrať kandidáta, respektíve spoznať aj vlastných zamestnancov a zamerať sa na ich rozvoj.

Richard Durkáč, Recruiter, U.S.Steel Košice, s.r.o.

Kurz Perfect Match bol obohatením o nové praktické skúsenosti, metodológiu a špecializáciu. Tento skutočne pozitívny výstup z kurzu umocnila i príjemná atmosféra, odbornosť školiteľa a výborná organizácia.

Mária Dudová, Account manager & Ambassador program manager, Challengest

Perfect Match je nový prístup k výberu zamestnanca, ktorý poskytuje nielen vizualizáciu pre manažéra, ale aj nástroj pre argumentáciu a možnosť ujasniť si potreby a očakávania s manažérom..

Veronika Križanovičová,HR Business Partner, CRH Slovensko a.s.

Kurz Perfect Match mi poskytol zrozumiteľnú a praktickú metodiku, vďaka ktorej budem môcť presnejšie nájsť vhodného kandidáta podľa preferovaných požiadaviek a očakávaní manažéra na obsadzovanú pozíciu. Odporučila by som ho každému recruiterovi.

HR riaditeľ, PPA CONTROLL a.s.

Ako môže líder ochrániť svoj tím pred vyhorením?

 

dozvedieť sa viac

 

Ako môže líder ochrániť svoj tím pred vyhorením?